Arkiv för oktober, 2011

Kunskapsspridning genom Twitter

I slutet av september 2011 kom då dagen då jag äntligen tog steget in i de sociala medierna i form av att jag började Twittra. Efter att ha gått och grunnat på det ett längre tag så gick det inte att stå kvar i 1900-talet längre. Främsta anledningen var att under hela läsåret 10/11 gav jag personalen ofantligt med tid att läsa in sig på Lgr11 och i min naivitet så trodde jag att detta gjordes pliktskyldigt. Tyvärr var inte fallet så utan det blev allt tydligare att viss personal inte läste in sig på det man fått uppdrag att göra. Implementeringsprocessen var ju upplagd på ett interaktivt sätt av Skolverket där alla Sveriges lärare skulle själv läsa in sig på den nya läroplanen över Skolverkets hemsida. Ett helt läsårs inläsningstid kastades bort av vissa trots idogda uppmaningar både i skrift och i tal från mig.

Det var med bakgrund av detta som jag tog beslutet att börja Twittra. I min analys av situationen kom jag fram till att jag skulle servera och curla personalen genom twitter där jag hela tiden kunde länka sidor till dem (som de skulle ha läst och lärt sig för längesedan) på ett enkelt o smidigt sätt. Sagt o gjort så gick jag ut med en nyhet på Fronter där jag uppmanade all personal att skapa sig ett Twitter konto och bli följare till fredrik06-allt för ett modernt gemensamt lärande!

Så bra det blev, eller? Viss personal, främst den ickepedagogiska, skrev in sig direkt medan jag verkligen fick veta av några pedagoger både det ena och det andra om vad jag var för en person som kunde göra så här genom ofta sena kvälls och helgmail till mig. Kul att väcka engagemang;) Det har tom skapats fraktioner som går under namnet ”våga vägra twitter”. Vad är det som är så farligt kan man fråga sig? Är det tekniken som skrämmer är man kanske på fel plats om man säger som så (läs Lgr11 om IKT). Eller är det bara som så att man verkligen inte vill ta till sig ny information och framförallt då inte om chefen servar det hela? Att verka inom undervisningsbranchen innebär att man hela tiden ska ligga väl framme för att tillgodose våra elevers behov av kunskapsinhämtning. Då går det inte att stå kvar och stampa på samma plätt utan man måste ha en vilja att utvecklas-antingen utvecklas man eller så avvecklas man, det finns inget emellan!

Då det som mycket annat handlar om en tålamodstävling där jag aldrig någonsin kommer att ge mig så har det under den sista veckan börjat trilla in allt fler följare från personalen vilket är ett tydligt tecken på att man fått upp ögonen för det hela och börjat förstå att det är en hjälp i den gemensamma lärprocessen. Kanske har rss länken mellan tweetsen och fronter haft en viss betydelse;)

De som vågat sig över tröskeln har verkligen upptäckt nyttigheten med social medier samtidigt som de har fått en helt ny värld där godbitarna verkligen är serverade-vilken gemensam lärprocess som är inledd! Underbart! Det hela kommer att sprida sig vare sig vissa vill eller inte! Gäller att fokusera på alla de goda krafterna som genomsyrar vår fantastiska skola-tillsammans är vi starka! Tillsammans tar vi hand i hand oss in i framtiden som är nu!

Ytterligare ett steg mot framtidens skola!

Fredrik Andersson
Rektor

Annonser

Lämna en kommentar

I tidernas begynnelse

Det var på julavslutningen med personalen 2009 som jag lyfte det för första gången efter att ha analyserat situationen på skolan under året som snart var på väg att ta slut. Julavslutningen var den traditionsenliga ”Håkans julbord” vilket härstammar från fd special pedagogen och numera vår skolpolitiker Håkan Blomsterberg, just den benämningen på knytkalaset fick jag inte klart för mig förrän långt, långt senare.

Under hösten detta år hade jag påbörjat det statliga rektorsprogrammet där jag fått enorma inputs samt en riktigt bra insyn i vad Lgr11 samt skollagen skulle innebära för svensk skola. Professorn i statsvetenskap på Umeå Universitet Olle Johanssons fantastiska föreläsning kommer jag aldrig till att glömma och denna har verkligen etsat sig fast djupt i mitt minne. Där och då på Skansen i Båstad tog min mycket klara vision om hur jag ville ha och driva skolan form med Olle Johanssons ord som stöd i mitt tänk. Som i allt förbättringsarbete var det nu otroligt viktigt att få alla med på tåget, personal, elever samt föräldrar.

För att återgå till julbordet så handlade mitt relativt engagerade jultal till personalen om TID. Under hösten hade vi haft ledordet ”tillsammans” och detta byggde jag således vidare med ”tid”. Under talet så lyfte jag orden tid och tillsammans som ett mantra vilket mynnade ut att vi tillsammans med elever och till viss del föräldrar skulle finna tid och gärna tid tillsammans för detta är en förutsättning för att kunna uträtta storverk samt att Magnarps skola skulle bli en ännu bättre skola än den redan var.

Medarbetaresamtalen var i stort sett precis avslutade (alla 35 på grsk) men jag kallade till ”vårsamtal” med början i mitten av Januari med allihop igen för att föra en dialog om hur vi tillsammans skulle strukturera om organisationen på Magnarps skola för att klara av både Lgr 11 men även den nya skollagens krav.

Deadline sattes till siste mars och under den tiden var jag även ute och förde diskussioner med uppskattningsvis 200 av de 300 eleverna på skolan för att förhöra mig om deras syn på saken vilket var otroligt givande och intressant. En kartläggning gjordes också bland föräldrar som fick komma med sina synpunkter under vårens samrådsmöten.

Följande resultat framkom:
Personalen ville få betydligt mer gemensam tid genom arenor och forum där man kunde föra pedagogiska samtal. Man upplevde också en stress i det gamla systemet med massor av snabbmöten i korridorer kollegor emellan. Det uppkom även också synpunkter på att ett arbetslag bestod av 16 pedagoger (dåvarande 6-9) medan ett annat (dåvarande 3-5) endast bestod av fyra pedagoger. Lgr 11 stöttes och blöttes med fokus på att Kunskapskraven nu skulle ligga i år 3, 6 o 9 vilket väldigt tydligt innebar en återgång till låg, mellan o högstadie-detta ansåg även Professor Olle Johansson vara en förutsättning för en fungerande skola på i sin föreläsning. Han lyfte även redan 2009 lärarlegitimationen och med denna ”torde det var en omöjlighet att en lärare har behörighet att undervisa och göra bedömningar i upp till 12 olika ämnen vilket har varit fallet med klasslärare”.

Elevernas inställning var att man tidigare hade känt sig otroligt stressade skolan med massor av lektioner varje dag där ”man aldrig hann bli färdig” eller för den delen inte ”fick borra tillräckligt djupt”. Man efterfrågade även ett större elevinflytande samt mindre lärarbyten mellan läsåren.

Föräldrarna var inne lite på samma linje som sina barn då det över tid hade varit ett ständigt omkastande av pedagoger/mentorer mellan läsåren och till och med under terminerna. Föräldrarna största önskan var att få en tydlig och klar kontinuitet och struktur på skolan samt självfallet en minskad stress för sina barn.

Med all ovanstående information samt mina egna tankar och funderingar växte det under dessa tre mycket hektiska och lärorika månaderna fram en synopsis på hur arbetsorganisationen skulle se ut på Magnarps skola framöver. Allt i ljuset av den nya skollagen, Lgr 11 samt den senaste forskningen. Att processen även gjordes med ett maximalt inflytande från alla grupper betydde att slutprodukten blev något vi (i stort sett (ca 98%)) alla tillsammans kunde stå bakom och vara stolta över.

Hur det fortlöpte efter siste mars 2009?

Det kommer fortsättning framöver på denna blogg – Framtidens skola!

Fredrik Andersson
Rektor

Lämna en kommentar

Ny kula, så ofantligt kul!

Den här bloggen har liksom legat i träda, den håller på att städas och ska få nytt liv med enade krafter.

Härmed förklarar jag den nya ”Framtidens Skola” öppnat tillsammans med Rektor Fredrik Andersson.

VÄLKOMMEN!

 

Väl mött!

/ Benita

Lämna en kommentar