I tidernas begynnelse

Det var på julavslutningen med personalen 2009 som jag lyfte det för första gången efter att ha analyserat situationen på skolan under året som snart var på väg att ta slut. Julavslutningen var den traditionsenliga ”Håkans julbord” vilket härstammar från fd special pedagogen och numera vår skolpolitiker Håkan Blomsterberg, just den benämningen på knytkalaset fick jag inte klart för mig förrän långt, långt senare.

Under hösten detta år hade jag påbörjat det statliga rektorsprogrammet där jag fått enorma inputs samt en riktigt bra insyn i vad Lgr11 samt skollagen skulle innebära för svensk skola. Professorn i statsvetenskap på Umeå Universitet Olle Johanssons fantastiska föreläsning kommer jag aldrig till att glömma och denna har verkligen etsat sig fast djupt i mitt minne. Där och då på Skansen i Båstad tog min mycket klara vision om hur jag ville ha och driva skolan form med Olle Johanssons ord som stöd i mitt tänk. Som i allt förbättringsarbete var det nu otroligt viktigt att få alla med på tåget, personal, elever samt föräldrar.

För att återgå till julbordet så handlade mitt relativt engagerade jultal till personalen om TID. Under hösten hade vi haft ledordet ”tillsammans” och detta byggde jag således vidare med ”tid”. Under talet så lyfte jag orden tid och tillsammans som ett mantra vilket mynnade ut att vi tillsammans med elever och till viss del föräldrar skulle finna tid och gärna tid tillsammans för detta är en förutsättning för att kunna uträtta storverk samt att Magnarps skola skulle bli en ännu bättre skola än den redan var.

Medarbetaresamtalen var i stort sett precis avslutade (alla 35 på grsk) men jag kallade till ”vårsamtal” med början i mitten av Januari med allihop igen för att föra en dialog om hur vi tillsammans skulle strukturera om organisationen på Magnarps skola för att klara av både Lgr 11 men även den nya skollagens krav.

Deadline sattes till siste mars och under den tiden var jag även ute och förde diskussioner med uppskattningsvis 200 av de 300 eleverna på skolan för att förhöra mig om deras syn på saken vilket var otroligt givande och intressant. En kartläggning gjordes också bland föräldrar som fick komma med sina synpunkter under vårens samrådsmöten.

Följande resultat framkom:
Personalen ville få betydligt mer gemensam tid genom arenor och forum där man kunde föra pedagogiska samtal. Man upplevde också en stress i det gamla systemet med massor av snabbmöten i korridorer kollegor emellan. Det uppkom även också synpunkter på att ett arbetslag bestod av 16 pedagoger (dåvarande 6-9) medan ett annat (dåvarande 3-5) endast bestod av fyra pedagoger. Lgr 11 stöttes och blöttes med fokus på att Kunskapskraven nu skulle ligga i år 3, 6 o 9 vilket väldigt tydligt innebar en återgång till låg, mellan o högstadie-detta ansåg även Professor Olle Johansson vara en förutsättning för en fungerande skola på i sin föreläsning. Han lyfte även redan 2009 lärarlegitimationen och med denna ”torde det var en omöjlighet att en lärare har behörighet att undervisa och göra bedömningar i upp till 12 olika ämnen vilket har varit fallet med klasslärare”.

Elevernas inställning var att man tidigare hade känt sig otroligt stressade skolan med massor av lektioner varje dag där ”man aldrig hann bli färdig” eller för den delen inte ”fick borra tillräckligt djupt”. Man efterfrågade även ett större elevinflytande samt mindre lärarbyten mellan läsåren.

Föräldrarna var inne lite på samma linje som sina barn då det över tid hade varit ett ständigt omkastande av pedagoger/mentorer mellan läsåren och till och med under terminerna. Föräldrarna största önskan var att få en tydlig och klar kontinuitet och struktur på skolan samt självfallet en minskad stress för sina barn.

Med all ovanstående information samt mina egna tankar och funderingar växte det under dessa tre mycket hektiska och lärorika månaderna fram en synopsis på hur arbetsorganisationen skulle se ut på Magnarps skola framöver. Allt i ljuset av den nya skollagen, Lgr 11 samt den senaste forskningen. Att processen även gjordes med ett maximalt inflytande från alla grupper betydde att slutprodukten blev något vi (i stort sett (ca 98%)) alla tillsammans kunde stå bakom och vara stolta över.

Hur det fortlöpte efter siste mars 2009?

Det kommer fortsättning framöver på denna blogg – Framtidens skola!

Fredrik Andersson
Rektor

Annonser
  1. Lämna en kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: